Nội dung tin tức

Nhập khẩu nhựa Pet và PVC từ thị trường Thái Lan tăng mạnh

Trong tháng 4/2013, PET là chủng loại nhựa được nhập nhiều nhất từ thị trường Thái Lan, đạt 7,1 nghìn tấn với trị giá 10,91 triệu USD, tăng 48,45% về lượng và tăng 41,08% về trị giá so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 30,8% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường Thái Lan. Giá nhập khẩu trung bình đạt 1.537 USD/tấn, giảm 4,96%.
-Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Thái Lan tháng 4/2013 đạt 23,28 nghìn tấn với trị giả 40,43 triệu USD, giảm 4,28% về lượng và giảm 5,51% về trị giá so với tháng 3/2013.

-Nhập khẩu nhựa PET tăng 48,45% và nhựa PVC tăng 74,03% về lượng so vói tháng trước. Trong khi đó, nhập khẩu nhựa PE và PP lại giảm khá mạnh.

Trong tháng 4/2013, PET là chủng loại nhựa được nhập nhiều nhất từ thị trường Thái Lan, đạt 7,1 nghìn tấn với trị giá 10,91 triệu USD, tăng 48,45% về lượng và tăng 41,08% về trị giá so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 30,8% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường Thái Lan. Giá nhập khẩu trung bình đạt 1.537 USD/tấn, giảm 4,96%.

Tiếp theo là nhập khẩu nhựa PE đạt 6,69 nghìn tấn với trị giá 10,87 triệu USD, giảm 21,38% về lượng và giảm 17,34% về trị giá so với tháng 3/2013 và chiếm tỷ trọng 29,05% tổng lương chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình tăng thêm 5,13%, đạt 1.625 USD/tấn.

Cơ cấu chủng loại nhựa nguyên liệu nhập khẩu từ Thái Lan tháng 4/2012 Nhập khẩu nhựa PVC từ thị trường Thái Lan tháng 4/2013 tăng rất mạnh, đạt 2,29 nghìn tấn với trị giá 2,89 triệu USD, tăng 74,03% về lượng và tăng 57,92% về trị giá và chiếm tỷ trọng 9,95% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình đạt 1.260 USD/tấn, giảm khá mạnh 9,26%.

Nhập khẩu nhựa PP giảm mạnh 44,41% về lượng và giảm 40,59% về trị giá so với tháng 3/2013, đạt 2,12 nghìn tấn với trị giá 3,66 triệu USD, chiếm tỷ trọng 9,2% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường Thái Lan. Giá nhập khẩu trung bình tăng thêm 6,88%, đạt 1.726 USD/tẩn.

Nhập khẩu nhựa PS từ thị trường Thái Lan đạt 1,3 nghìn tấn với trị giá 2,53 triệu USD, tăng 32,22% về lượng và tăng 41,84% về trị giá so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 5,67% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình đạt 1.940, tăng thêm 7,28%.


Công Ty TNHH Nhựa Miền Đông

Địa chỉ: Số 1111 đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 3, Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Chi nhánh văn phòng: Số 23 Trần Phú, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình

MST: 3702190928    |    Điện thoại: 0363.642.646    |    Fax: 0363.642.646

E-mail: nhuamiendong@gmail.com    |    Website: www.nhuamiendong.com