Trang chủ Tin tức sự kiện Nhập khẩu nhựa Pet và PVC từ thị trường Thái Lan tăng mạnh

Nhập khẩu nhựa Pet và PVC từ thị trường Thái Lan tăng mạnh

Trong tháng 4/2013, PET là chủng loại nhựa được nhập nhiều nhất từ thị trường Thái Lan, đạt 7,1 nghìn tấn với trị giá 10,91 triệu USD, tăng 48,45% về lượng và tăng 41,08% về trị giá so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 30,8% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường Thái Lan. Giá nhập khẩu trung bình đạt 1.537 USD/tấn, giảm 4,96%.
-Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Thái Lan tháng 4/2013 đạt 23,28 nghìn tấn với trị giả 40,43 triệu USD, giảm 4,28% về lượng và giảm 5,51% về trị giá so với tháng 3/2013.
-Nhập khẩu nhựa PET tăng 48,45% và nhựa PVC tăng 74,03% về lượng so vói tháng trước. Trong khi đó, nhập khẩu nhựa PE và PP lại giảm khá mạnh.
Trong tháng 4/2013, PET là chủng loại nhựa được nhập nhiều nhất từ thị trường Thái Lan, đạt 7,1 nghìn tấn với trị giá 10,91 triệu USD, tăng 48,45% về lượng và tăng 41,08% về trị giá so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 30,8% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường Thái Lan. Giá nhập khẩu trung bình đạt 1.537 USD/tấn, giảm 4,96%.
Tiếp theo là nhập khẩu nhựa PE đạt 6,69 nghìn tấn với trị giá 10,87 triệu USD, giảm 21,38% về lượng và giảm 17,34% về trị giá so với tháng 3/2013 và chiếm tỷ trọng 29,05% tổng lương chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình tăng thêm 5,13%, đạt 1.625 USD/tấn.
Cơ cấu chủng loại nhựa nguyên liệu nhập khẩu từ Thái Lan tháng 4/2012
Nhập khẩu nhựa PVC từ thị trường Thái Lan tháng 4/2013 tăng rất mạnh, đạt 2,29 nghìn tấn với trị giá 2,89 triệu USD, tăng 74,03% về lượng và tăng 57,92% về trị giá và chiếm tỷ trọng 9,95% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình đạt 1.260 USD/tấn, giảm khá mạnh 9,26%.
Nhập khẩu nhựa PP giảm mạnh 44,41% về lượng và giảm 40,59% về trị giá so với tháng 3/2013, đạt 2,12 nghìn tấn với trị giá 3,66 triệu USD, chiếm tỷ trọng 9,2% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường Thái Lan. Giá nhập khẩu trung bình tăng thêm 6,88%, đạt 1.726 USD/tẩn.
Nhập khẩu nhựa PS từ thị trường Thái Lan đạt 1,3 nghìn tấn với trị giá 2,53 triệu USD, tăng 32,22% về lượng và tăng 41,84% về trị giá so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 5,67% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình đạt 1.940, tăng thêm 7,28%.
Ý kiến bình luận