Trang chủ Sản phẩm MS 16 – Bao tải cẩu

MS 16 – Bao tải cẩu

Bao tải cẩu

Bao tải cẩu đã qua sử dụng mới 90%.

Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về thông số kỹ thuật.

Ý kiến bình luận