Trang chủ Sản phẩm Pet 08 – Pet Phôi

Pet 08 – Pet Phôi

100% Phôi nguyên Lỗi trong quá trình thổi chai.

Polyethylene terephthalate ( được gọi là PET, PETE hoặc PETP hoặc PET-P) là nhựa nhiệt dẻo, thuộc loại nhựa polyester và được dùng trong tổng hợp xơ sợi, vật đựng đồ uống , thức ăn và các loại chất lỏng; có thể ép phun để tạo hình; và trong kỹ nghệ thường

Ý kiến bình luận