Trang chủ Sản phẩm Pet 09 – Pet Phin (Via)

Pet 09 – Pet Phin (Via)

Màng PETA (Amorphous polyethylene terepphthalate) được xay băm nhỏ 12mm với thành phần bao gồm carbon, hidro và oxy, là loại nhựa định hình. PET không sản sinh ra các chất độc hại trong quá trình sản xuất, tiêu dùng và thải bỏ, đặt biệt là khi bị đốt cháy

Ý kiến bình luận